Al servei de la construcció des de 1979

extransrec

Logo
excavacions, transports i reciclatge

L'actual EXTRANSREC JUMELA SL va iniciar els serveis al sector de la construcció l'any 1979. El 1993 va adoptar la denominació social d'Excavacions JUMELA SCP.

Som una empresa de caràcter familiar, amb la voluntat d'oferir un servei al client basat en la confiança en el tracte i en el resultat de la feina ben feta.

El nostre equip de treballadors ofereix professionalitat, experiència i formació avalada amb la Targeta Professional de la Construcció, tal com regula el Conveni General del Sector de la Construcció.

Va ser l'any 2013 en què l'empresa es transforma en Societat Limitada per adaptar-se al canviant context empresarial. Així mateix vam crear una imatge més actual amb un logotip identificatiu, vam augmentar la flota de vehicles i vam passar a oferir un Servei Públic d'Transport.

Som Gestors de Residus de la Construcció inscrits en el Registre General de l'Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya per a l'activitat de planta de reciclatge de runes de la construcció i excavació, amb codi de gestor autoritzat E-1469.14.

Planta de reciclatge

La nostra planta de reciclatge de residus de la construcció i demolició neix per donar una solució a la problemàtica contaminant dels abocaments incontrolats en el nostre entorn, i al mateix temps per donar utilitat a una matèria residual.

Amb aquesta contribució a la millora de la qualitat mediambiental, i emparats per la normativa vigent, oferim servei de recollida, gestió i reciclatge del residu.

 • blog-img

  1

  Trituració primària / matxucat amb mandíbules

 • blog-img

  2

  Eliminació de metalls

 • 3

  Cribratge del material

  blog-img
 • 4

  Trituració secundària amb martell

  blog-img
 • blog-img

  5

  Rentat / Eliminació de matèries flotants

 • blog-img

  6

  Acopi d'àrid net

DESCARREGAR DOCUMENT DE SEGUIMENT DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Àrid reciclat

Al final del procés d'reciclatge obtenim un àrid altament qualificat, ideal per a farciment i arranjament de camins.

EXTRANSREC JUMELA SL té establert un sistema de control de producció avalat amb el certificat CE d'àrids per a capes granulars i capes tractades amb conglomerats hidràulics per al seu ús en capes estructurals de ferms AG 0/20 TRL, segons normativa EN B242: 2002+ A1: 2007.

Transport

Transportem tot tipus d'àrids i materials de la construcció amb dúmpers d'obra i banyeres de carretera.

La nostra empresa està acreditada per l'Agència de Residus de Catalunya com a transportista de residus tipus 02 (altres residus sòlids no inclosos en altres grups) i 04 (residus sòlids, granulats o terrossos com sorres, terres, escòries, ...).

Disposem d'una cisterna per al transport d'aigua.

Excavacions

A EXTRANSREC JUMELA ens dediquem a tot tipus de moviment de terra, amb una maquinària versàtil i variada, des de mini-excavadores a giratòries de 40 tones.

La nostra oferta de servei d'excavacions i moviment de terra inclou:

 • Explanacions, anivellacions i compactacions

  1
 • Esculleres de pedres naturals

  2
 • Basses per a purins o dipòsits d'aigua

  3
 • Arranjament de camins

  4
 • Restauració de finques

  5
 • Excavacions per a pas de canonades i canalitzacions

  6
 • Excavacions de soterranis

  7
 • Preparació de terrenys per a obres

  8

Contacte

Formulari de contacte